Site haberleri

Uyuşturucu ile Mücadele hk

 
 
Picture of Böl.Sek. Özlem Aynalı
Uyuşturucu ile Mücadele hk
by Böl.Sek. Özlem Aynalı - Monday, 5 December 2016, 12:49 PM
 T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sürekli Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
                                                                                             

Sayı

:

91962019-622.01

Konu

:

Uyuşturucu İle Mücadele Acil EylemREKTÖRLÜK MAKAMI

(Genel Sekreterlik) 


  Mersin İli Uyuşturucu ile Mücadele Kurulunun 2015-2017 Aksiyon Planı çerçevesinde Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilere uyuşturucu ile mücadele konusunda eğitim verilmesi talebi ilgi yazıyla Merkezimize iletilmişti. Bu bağlamda söz konusu etkinliğin  ÜYG dersi kapsamında panel/konferans şeklinde ve iki oturum olarak yapılması planlanmıştı. Ancak ÜYG dersinin kaldırılmasıyla birlikte sözkonusu etkinliğin yeniden planlanmasına ihtiyaç duyulmuştu. Bu bağlamda 22 Aralık 2016 tarihinde  10:00 - 12:00 saatleri arasında Prof.Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi A Salonunda ilgili konu içeriğinde bir panelin düzenlenmesine ve bu panelde aşağıda verilen çizelgede adı geçen öğretim üyelerinin görevlendirilmesi ve Üniversitemizin birinci sınıf öğrencilerinin katılımının sağlanması konusunda;  

  Gereğini bilgilerinize arz ederim. 


e-imzalıdır

Prof.Dr. Ali HAVARE

Merkez Müdürü Ünvanı

Adı Soyadı

Birimi

Prof. Dr.

Şenel ACAR

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Prof. Dr.

C.Tayyar ŞAŞMAZ

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Yrd. Doç. Dr.

Aslıhan ARDIÇ ÇOBANER

İçel Sağlık Yüksekokulu