Site haberleri

İzinli sayılma

 
 
Picture of Mersin BM Moodle Yöneticisi
İzinli sayılma
by Mersin BM Moodle Yöneticisi - Tuesday, 13 March 2018, 1:31 PM
 

Sayı:82855099-302.08.03

Konu:İzinli Sayılma

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞINA

İLGİ : 06.03.2018 tarih ve 33293198-300/00000668504 sayılı yazınız.

  Bölümünüz aşağıda adı soyadı belirtilen öğrencilerin 09-11 Mart 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan Bilgisayar Mühendisliği Kongresine katılımcı olarak katılmaları “Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin 30. maddesi 3. bendi gereğince uygun görülmüş olup adı geçen öğrencilerin anılan tarihlerde izinli sayılmaları 07.03.2018 tarih ve 2018/11-101 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

Konunun öğrencilere ve ders yürüten öğretim elemanlarına duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Dekan V.


Numarası Adı Soyadı

15-155-016 Kemal Kaan UYSAL

15-155-013 Gülcan ASLAN