Site haberleri

Mersin Kent Konseyi'nden Öğrencilerimize Bilgilendirme Toplantısı

 
 
Picture of Mersin BM Moodle Yöneticisi
Mersin Kent Konseyi'nden Öğrencilerimize Bilgilendirme Toplantısı
by Mersin BM Moodle Yöneticisi - Wednesday, 12 December 2018, 1:22 PM
 

T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

Öğrenci İşleri Birimi

                                                                                           

Sayı: 62920175-774.01.03

Konu: Toplantı Davet


DAĞITIM

  Mersin Kent Konseyi Başkanlığı'nın;  kent yaşamında, kent vizyonunun hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duryarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılm yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesi üzerine çalışan kent konseylerinin çalışmalarının anlatılacağı, 11.12.2018 tarihinde Salı günü saat 14:00'da Mersin Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak olan Mersin Kent Konseyinin Genel Kurul Toplantısına Ana Bilim Dalınız öğrencilerine duyurularak, katılımlarının teşfik edilmesi hususunda; 

  Bilgilerinizi ve gereğini rice ederim.

 


e-imzalıdır

Prof.Dr. Cahit BİLİM

Enstitü Müdürü