Site haberleri

Katkı Payı Ücreti Ödemesi Gereken Öğrenciler

 
 
Picture of Mersin BM Moodle Yöneticisi
Katkı Payı Ücreti Ödemesi Gereken Öğrenciler
by Mersin BM Moodle Yöneticisi - Wednesday, 12 December 2018, 1:42 PM
 


18-155-823 TUNÇ KUL
18-155-824 ÇAĞDAŞ BENHUR BERRAK
18-155-831 MUHLİS BERAT BUDAK
18-155-833 ASIM CAN AKTIN
18-155-837 HAYDAR HAKAN KÜÇÜKDOĞANT.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Öğrenci İşleri Birimi

                                                                                          

Sayı:82855099-302.02.01

Konu:Katkı Payı Ücreti Ödeme

DAĞITIM

İlgi :Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.12.2018 tarihli ve 40752009-302.02.01/00000905939 sayılı yazısı.


  2018-2019 Eğitim - Öğretim yılı  güz döneminde Fakültemiz Bölümlerine kayıtlı olup ekli listede belirtilen öğrencilerin 1. Üniversite olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Programlarına kayıtlı oldukları ve ilgili Üniversitenin YÖKSİS bilgi sistemine kayıtlarını, Üniversitemiz 2018-2019 güz dönemi tahakkuk işlemi yapıldığında yapmadıkları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ilgi yazısı ile tespit edilmiştir. İlgili Üniversitenin kayıtlarını 04 Aralık 2018 tarihinde düzeltmesiyle beraber Üniversitemiz 2018-2019 güz döneminde kayıtlanan öğrencilerin tahakkukları tekrar hesap edilmiş ve öğrencilere katkı payı yansıtılmıştır.

      Tahakkuk işlemleri Bakanlar Kurulu Kararına göre yapıldığından katkı payı çıkan Bölümünüz öğrencilerin ücret ödemelerini 25 Aralık 2018 tarihine kadar yapmaları yapmadıkları takdirde ders kayıtlarının iptal edileceği ilgi yazı ile bildirilmiş olup söz konusu durumu öğrenci danışmanlarına duyuru yolu ile imzalı olarak tebliğ edilerek öğrencilere bilgi verilmesi ve tebliğ listelerinin  Dekanlığımıza 12.12.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 


e-imzalıdır

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Dekan V.