Site haberleri

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi Gereken Öğrenciler

 
 
Picture of Mersin BM Moodle Yöneticisi
Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemesi Gereken Öğrenciler
by Mersin BM Moodle Yöneticisi - Wednesday, 12 December 2018, 1:59 PM
 

17-155-815  SÜLEYMAN SEZER

17-155-826  ŞABAN CAN KIZILOKYAR


T.C.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı

Öğrenci İşleri Birimi

                                                                                            

Sayı:82855099-302.02.01

Konu:Katkı Payı/Öğrenim Ücreti

DAĞITIM

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında kayıt yenileme tarihi aralığında katkı payı/öğrenim ücretlerini yatırmadıkları tespit edilen ancak derslere devam eden ve ara sınavlara katıldıkları Bölümlerinizce teyit edilen ekli listede adı geçen öğrencilerin mağduriyetlerinin önlenmesi için yasal faizi ile yeniden hesaplanacak katkı payı / öğrenim ücretlerini 07 Aralık 2018 tarihi mesai saati bitimine kadar yatırmaları 28.11.2018 tarih ve 2018/45-492  sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

Konunun ilgili öğrencilere ve sınıf danışmanlarına duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 


e-imzalıdır

Prof. Dr. Ali AKDAĞLI

Dekan V.