Site haberleri

Staj Yapmak İsteyen Yabancı Öğrenciler Hakkında

 
 
Picture of Mersin BM Moodle Yöneticisi
Staj Yapmak İsteyen Yabancı Öğrenciler Hakkında
by Mersin BM Moodle Yöneticisi - Wednesday, 15 May 2019, 1:43 PM
 


Sayı: 82855099-304.03

Konu: Staj Yapmak İsteyen Yabancı Öğrenciler Hk.


DAĞITIM

İlgi : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 14.05.2019 tarihli ve 40752009- 304.03/ E.1047097 sayılı yazısı.

Yayla Agro Gıda A.Ş.'nin bünyesinde Dış Ticaret Departmanın da 2019 yılı yaz dönemi yabancı öğrenci staj programı açmış oldukları ve staj yapmak isteyen yabancı öğrenci başvurularıyla  ilgili  yazı ekte gönderilmektedir.  

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.e-imzalıdır

Prof.Dr. İlker Fatih KARA

Dekan V.