Site haberleri

Şartlı Başarılı Derslerin Başarılı Olarak İşlenmesi

 
 
Picture of Mersin BM Moodle Yöneticisi
Şartlı Başarılı Derslerin Başarılı Olarak İşlenmesi
by Mersin BM Moodle Yöneticisi - Monday, 16 December 2019, 1:18 PM
 

10 Eylül 2016 tarih ve 29827 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren "Mersin Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde Üniversitemiz Senatosu'nun 17/09/2019 tarih ve 2019-18-136 sayılı kararı ile değişiklik yapılmış olup söz konusu değişiklikler 28/11/2019 tarih ve 30962 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarakyürürlüğegirmiştir. Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri İlgili yönetmeliğin yayın tarihinden önceki durumda “Derse devam ve uygulama ile ilgili koşulları yerine getirerek, yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girerek sınavdan 50,00 veya daha yüksek puan alan ve yarıyıl başarı puanı 50,00 veya daha yüksek olan öğrenciler Başarılı olarak değerlendirilir” hükmü uygulanırken yayın tarihinden sonra ise 60,00 veya daha yüksek olan öğrenciler Başarılı sayılır 50,00-59,99 arası notlarından birini alan öğrencinin dersin bulunduğu döneme ait dönem not ortalaması en az 60,00 ise dersi koşullu başarmış sayılır. Dönem not ortalaması en fazla 59,99 ise ders başarısızdır ve açıldığı ilk yarıyılda yeniden alınması gerekir.” Hükümleri uygulanmaktadır Mevcut durumda Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğrencilerinin 2016-2017, 2017-2018 ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yıllarını kapsayan not dökümlerinde (50.00 – 59.99) arası yer alan notların başarılı olarak kabul edilmesi ile ilgili Üniversitemiz Yönetim Kurulunun05/12/2019tarihlive2019/16-271sayılıkararıektegönderilmektedir. Bilgilerinizivegereğiniricaederim.

e-imzalıdır 

Prof.Dr. Ali KAYA

 Rektör a. Rektör Yardımcısı